Cykle

Przez kilka lat aktywnej obecności na rynku sztuki, Brewka stworzył kilka różnych cykli obrazów, z których najbardziej charakterystycznymi dla jego twórczości są portrety zwierząt i ludzi, portrety zabawek po przejściach, portrety czaszek oraz projekty uliczne.

Cykle

Portrety zwierząt

Portrety zwierząt towarzyszą artyście od samego początku kariery. Wiele z nich zostało namalowanych odważnymi, jaskrawymi barwami i często mają jakieś mniej lub bardziej ukryte znaczenie - przypominają na przykład o tonach śmieci, jakie wrzucamy do mórz i oceanów, o hektarach lasów, które wycinamy dla zysku, czy też o okrutnym wykorzystywaniu cyrkowych zwierząt dla naszej własnej uciechy. Są to prace bardzo charakterystyczne dla Brewki i wysoko cenione wśród kolekcjonerów.

Sprzedany

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Dostępny

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Dostępny

Dostępny

Sprzedany

Dostępny

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Dostępny

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany