Wystawy

Dotychczasowy dorobek artysty to kilka wystaw indywidulanych i kilkadziesiąt zbiorowych, mających miejsce zarówno w kraju, jak i za granicą. Z wystaw indywidualnych tylko jedna odbyła się w przestrzeni galeryjnej – Brewka lubi pokazywać swoje prace w nieoczywistych miejscach, dostępnych dla, często, przypadkowej publiczności. Artysta wierzy, że w ten sposób można rozbudzić wrażliwość na sztukę wśród osób pozornie nią niezainteresowanych.

Wystawy

My

18.05.2020 | Galeria officyna art & design

Początkowo wystawa "My" miała pokazywać relacje międzyludzkie, tęsknoty ludzi, ich marzenia i postawy wobec innych. W trakcie pracy nad nią okazało się jednak, że z jej początkowego kształtu zostanie tylko główny szkielet. Artysta zdecydował się pokazać wspomniane relacje międzyludzkie i ludzi ze swojej perspektywy. I tak powstała wystawa "MY", która składa się z trzech cykli: "My czyli ja", "My czyli my" oraz "My czyli oni i ja". Pierwszy pokazuje Brewkę jako artystę, który myśli przede wszystkim kolorem. Drugi jest najbardziej osobisty i przedstawia Brewkę jako ojca i partnera. Trzeci natomiast to podsumowanie tego, jak artysta postrzega dzisiejszy świat.

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany