Wystawy

Dotychczasowy dorobek artysty to kilka wystaw indywidulanych i kilkadziesiąt zbiorowych, mających miejsce zarówno w kraju, jak i za granicą. Z wystaw indywidualnych tylko jedna odbyła się w przestrzeni galeryjnej – Brewka lubi pokazywać swoje prace w nieoczywistych miejscach, dostępnych dla, często, przypadkowej publiczności. Artysta wierzy, że w ten sposób można rozbudzić wrażliwość na sztukę wśród osób pozornie nią niezainteresowanych.

Wystawy

Portrety uchwycone

23.10.2014 | Winosfera Chłodna 31

"Portrety uchwycone" to pierwsza duża indywidualna wystawa Brewki. Jej sukces zadecydował o porzuceniu przez artystę zawodu prawnika na rzecz całkowitego poświęcenia się malarstwu. Wystawa objęła portrety zwierząt, namalowane żywymi, odważnymi kolorami i dała początek nurtowi animalistycznemu w twórczości Brewki. Do dzisiejszego dnia barwne zwierzęce portrety są swoistym znakiem rozpoznawczym jego malarstwa.

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany