Cykle

Przez kilka lat aktywnej obecności na rynku sztuki, Brewka stworzył kilka różnych cykli obrazów, z których najbardziej charakterystycznymi dla jego twórczości są portrety zwierząt i ludzi, portrety zabawek po przejściach, portrety czaszek oraz projekty uliczne.

Cykle

Generation X

Cykl obejmuje prace nawiązujące do tzw. "Pokolenia X" - ludzi urodzonych w drugiej połowie XX wieku, zagubionych i szukających sensu w życiu. Większość prac zawiera symbol "X", oznaczający niewiadomą w życiu przedstawicieli tego pokolenia.

Dostępny

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Dostępny

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany