Wystawy

Dotychczasowy dorobek artysty to kilka wystaw indywidulanych i kilkadziesiąt zbiorowych, mających miejsce zarówno w kraju, jak i za granicą. Z wystaw indywidualnych tylko jedna odbyła się w przestrzeni galeryjnej – Brewka lubi pokazywać swoje prace w nieoczywistych miejscach, dostępnych dla, często, przypadkowej publiczności. Artysta wierzy, że w ten sposób można rozbudzić wrażliwość na sztukę wśród osób pozornie nią niezainteresowanych.

Wystawy

#ZabawNIE

17.11.2018 | Centrum Praskie Koneser

Wystawą #ZabawNIE artysta zaprosił odbiorców swojej sztuki do świata zabawek i zabawy. Ale, wbrew temu z czym większości z nas kojarzą się te dwa nieodłączne elementy dzieciństwa, okazało się, że to świat nieprzyjazny, pełen agresji, bólu i szeroko pojętego cierpienia. Stąd przekorny tytuł wystawy: „#ZabawNIE”. Zabawnie na pewno NIE było. Ale z pewnością intrygująco. :)

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany

Sprzedany